ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา

นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป สรรพากรเริ่มใช้แนวคิดในการจัดการเก็บภาษี ระบบ PRE-ASSESSMENT AGREEMENT (PAA) คือการดำเนินการเพื่อให้การคำนวณภาษีอากร ที่ต้องเสีย หรือนำส่งและการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน ตามที่ กฎหมายกำหนด ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดงรายการ ทำให้ต้องจัดทำบัญชี ให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ

บทความบัญชี

ธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี myAccount สามารถบันทึก เอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น สามารถจัดหมวดหมู่ ทรัพย์สิน หนี้สิน จัดทำประวัติ การทำธุรกรรมของลูกค้า ตรวจสอบการชำระ-ค้างชำระได้อย่างง่ายดาย
23 ผู้เข้าชม

ข้อมูลข่าวสาร

การนำข้อมูลทางการบัญชีมาเพื่อใช้ประโยชน์ภายในองค์กร โดยเฉพาะเพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจ วางแผน การควบคุมและการประเมินผลของฝ่ายบริหาร บัญชีบริหารจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดเชิงลึก
25 ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี
By SoGoodWeb.com